Pensioen in Nederland

Met een pensioen ben je verzekerd van inkomen nadat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Dit kan zijn een pensioen van de staat, een pensioen van je werkgever, of een pensioenvoorziening die je zelf hebt afgesloten. Voor al deze vormen is het afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt wat precies de leeftijd is waarop je aanspraak kunt maken op een pensioenuitkering. Voor wat betreft een pensioen van de staat (AOW) zijn er wettelijke regels die de leeftijd bepalen.

Aanvullend pensioen

Een aanvullend pensioen dien je zelf af te sluiten. Het is een privé verzekering die je recht geeft op een bepaalde maandelijkse uitkering, of een bedrag in één keer. Hoe hoog je aanvullend pensioen ook is, het is nooit van invloed op de hoogte van je staatspensioen (AOW). Het is vooral belangrijk dat je een dergelijke verzekering op jonge leeftijd afsluit. Zo bouw je in de loop van jaren een fiks bedrag op en dit gaat (zeker als je nog jong bent) zo goed als ongemerkt.

Aanbieders van een aanvullend pensioen zijn onder andere Nationale Nederlanden en Aegon. Maar ook de Rabobank houdt zich hier mee bezig.